Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος επιχειρήσεων

Σπουδές Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

Όμιλος INTERGRAPHICS

Προφίλ επαγγέλματος

Η οργάνωση και στελέχωση μιας σύγχρονης επιχείρησης στηρίζεται σε άτομα με άρτια κατάρτιση και εξειδικευμένες γνώσεις ικανά να ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Το Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος επιχειρήσεων κατέχει μια από τις ουσιαστικότερες θέσεις στην πυραμίδα της ιεράρχησης μιας επιχείρησης. Είναι το στέλεχος που έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την κατάρτιση για να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και οργάνωση μιας επιχείρησης.

Είναι ο ειδικός, που μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες και να έχει την εποπτεία της διεκπεραίωσης διοικητικών & οικονομικών θεμάτων. Συνεργάζεται με τους διευθυντές τμημάτων και συμμετέχει ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά θέματα της εταιρίας.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία Διοικητικού και Οικονομικού Στέλεχους Επιχειρήσεων

Το Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος είναι ο ειδικός που συμβάλει ουσιαστικά στην δομή και ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα.
Το Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος μπορεί να εργαστεί:

  • Δημόσιο Τομέα, Υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ
  • Τράπεζες
  • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες
  • Εμπόριο - Τουρισμό
  • Ναυτιλία - Αεροπορικές εταιρίες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σας ενδιαφέρει;

Ενδιαφέρεστε να γραφτείτε στο τμήμα διοικητικού και οικονομικού στέλεχους επιχειρήσεων του Ομίλου Intergraphics; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και η γραμματεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος