Φοροτεχνικός

Σπουδές Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

Όμιλος INTERGRAPHICS

Προφίλ επαγγέλματος

Ο Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε θέματος ή διαδικασίας που αναφέρονται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Οι συνεχείς μεταβολές των διατάξεων περί φορολογίας κατέστησαν το επάγγελμα του φοροτέχνη περιζήτητο. Ο Φοροτέχνης αποτελεί ένα από τα πλέον απαραίτητα στελέχη του οικονομικού τμήματος, αφού έχει την τελική ευθύνη για την ορθότητα των εκάστοτε φορολογικών στοιχείων.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου

Ο πτυχιούχος της Ειδικότητας αυτής μπορεί να εργαστεί σε:

  • Λογιστικά - Φοροτεχνικά Γραφεία
  • Λογιστικά - Φοροτεχνικά Τμήματα Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
  • Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου (ΔΟΥ)
  • Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων, ΟΤΑ, Υπουργείων & ΔΕΚΟ
  • Τράπεζες & Χρηματοπιστωτικούς Φορείς
  • Ελεγκτικές - Λογιστικές Εταιρίες
  • Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σας ενδιαφέρει;

Ενδιαφέρεστε να γραφτείτε στο τμήμα ειδικών φοροτεχνικού γραφείου του Ομίλου Intergraphics; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και η γραμματεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος