fbpx

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2011

ΙΙΕΚ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΑΙΟΥ 2011  - ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

 

 

ΒΗΜΑ 1ο

1)ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.(www.eopp.gov.gr)

2)ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΒΗΜΑ 2ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 23/5/11-3/6/11

ΣΤΟ ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Χαλκίδος & Οδυσσέως τηλ. 210 57 54 988

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Β.Ε.Κ. ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 'Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΚΕΠ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ(ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
  • 2 ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 44,0Ο € ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ & 44,00 € ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π. 84493023)

ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π. ΜΕΤΑ ΤΙΣ 16-6-2011

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

"Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις

εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης»".

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι

αποφοίτησαν από τα Ι.Ε.Κ. έως και τον Ιούνιο 2010.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης

Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχει ως εξής:

 

1) Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) (www.eopp.gov.gr).

 

2) Πριν την ηλεκτρονική υποβολή ο υποψήφιος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταβάλει στην

Εμπορική Τράπεζα (Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π. 84493023) το ποσό των 44,00 € για κάθε

μέρος εξέτασης. Για συμμετοχή δηλαδή στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, θα πρέπει να

προσκομιστούν δύο ξεχωριστά γραμμάτια είσπραξης εξέταστρων ύψους 44,00 € έκαστο. Στο

γραμμάτιο είσπραξης είναι απαραίτητο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το

πατρώνυμο του υποψηφίου.

 

3) Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π., κάνουμε κλικ στο πεδίο «Αίτηση υποψηφίου».

Στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνουμε τα πεδία: «Χρήστης/ UserName» με την

ταυτότητα πράξης που αναγράφεται στο γραμμάτιο είσπραξης

«Κωδικός Εισόδου/ Password» με την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφεται στο

γραμμάτιο είσπραξης.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης είναι δυνατή από το απόγευμα της μέρας που

πλήρωσε τα εξέταστρα και μετά.

 

4) Στην οθόνη που εμφανίζεται, πάμε στο πεδίο «Υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων», επιλέγοντας

την κατηγορία που μας ενδιαφέρει (οι απόφοιτοι της ειδικότητας "Εκπαιδευτής υποψηφίων

Οδηγών, Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών" κάνουν κλικ στην πρώτη επιλογή, ενώ οι απόφοιτοι

όλων των άλλων ειδικοτήτων στη δεύτερη)

 

5) Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται, καταχωρούμε τα στοιχεία μας στα αντίστοιχα πεδία,

βάσει των οδηγιών που υπάρχουν στο πεδίο «Βοήθεια» στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.

 

6) Τσεκάρουμε τα δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομίσουμε μαζί με την αίτηση.

 

7) Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, πατάμε το πεδίο «Εισαγωγή».

 

8) Στην οθόνη που παρουσιάζεται αμέσως μετά, πατάμε το πεδίο «Εκτύπωση». Η εκτυπωμένη

μορφή της αίτησης είναι απαραίτητη, για την έντυπη κατάθεσή της μαζί με δικαιολογητικά

στο προβλεπόμενο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2836/ 19.05.2011

έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.: «Έγκριση Προγραμματισμού Εξετάσεων ΠιστοποίησηςΕπαγγελματικής

Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

 

9) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης

μέχρι την εκτύπωση της αίτησης. Μετά την εκτύπωση δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.

 

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι Κανονισμοί Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων, που αφορούν στις

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδου 2010, έχουν αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (www.eopp.gov.gr)

ακολουθώντας τις επιλογές Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ  Κανονισμοί Κατάρτισης Ειδικοτήτων.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ., ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ»

1. Μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

υποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή

ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ.

αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής)

ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας

διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή

και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

iv. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το

θεωρητικό και σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων

(Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π. 84493023).

2. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να κάνει αλλαγή εξεταστικού κέντρου, μαζί με την

αίτησή του υποβάλλει και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.

3. Υποψήφιοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ανάκλησης της συμμετοχής τους στις Εξετάσεις

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 2ης περιόδου 2009, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον

Ο.Ε.Ε.Κ. το 2010, υποβάλλουν ηλεκτρονικά νέα αίτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.

(www.eopp.gov.gr) μετά από επικοινωνία με την Αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π. (Υποομάδα

Πιστοποίησης Προσόντων), τηλ. 210-2709152/4. Η νέα αίτηση κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην

3

Π.Ε.Ε.Π. που είχαν υποβάλει την αρχική τους αίτηση, στην οποία τηρούνται και τα σχετικά

δικαιολογητικά.

4. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κάνει Πρακτική Άσκηση και δεν την έχει ολοκληρώσει

ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, δεν μπορεί να συμμετάσχει και στα δύο μέρη των

Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος).

5. Όσοι εξετασθέντες έχουν κατοχυρώσει την επιτυχία τους στο Θεωρητικό ή Πρακτικό μέρος των

Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τρία (3) συνεχή έτη, σύμφωνα με τις

διατάξεις της αριθμ. ΔΚ2/12343/2007 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συμμετέχουν πλέον στις

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του μέρους των εξετάσεων στο οποίο

απέτυχαν, έως ότου συμπληρωθούν έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περίοδοι, υπολογιζόμενες με

βάση τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. από την έναρξη της τριετίας έως τη

δημοσίευση τής με αριθμό 2384/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. Στην περίπτωση που δεν

διενεργήθηκαν εξετάσεις, οι οποίες να αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες ανωτέρω έξι (6)

διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, πριν τη συμπλήρωση των τριών (3) ημερολογιακών ετών, η

κατοχύρωση της βαθμολογίας τους ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των έξι (6) διαδοχικών

εξεταστικών περιόδων που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Ε.Κ.

αποφοίτησής τους.

 

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ»

1. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και

Μοτοσικλετών» καταθέτουν την αίτησή τους μόνο στις Π.Ε.Ε.Π. Αττικής, Κ. Μακεδονίας και

Κρήτης.

2. Μαζί με τις αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) για αποφοίτους

Ι.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής μαζί με βεβαίωση

μέλους από το Τ.Ε.Ε. για διπλωματούχους μηχανικούς ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι.

Τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων για αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι.

ii. Βεβαίωση επιτυχίας πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης ή επικυρωμένο αντίγραφο του

Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους υποψήφιους που εμπίπτουν στις περιπτώσεις

ε, στ και ζ, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του π.δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/2003, τ. Α') η οποία

αντικατέστησε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2002).

iii. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

iv. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει

ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών

όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή

επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής

της αρμόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα

πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

v. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ.

τουλάχιστον) και Γ+Ε. Η προσκόμιση του ανωτέρω αντιγράφου άδειας οδήγησης γίνεται δέκα (10)

4

τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους. Υποψήφιος ο οποίος δεν

κατέχει την άδεια οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων

για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα την

προσκομίσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους, άλλως

δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις εξετάσεις και δεν έχει δικαίωμα αναζήτησης του ποσού

των εξετάστρων που έχει καταθέσει.

vi. Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης», εφόσον την έχουν, ήδη, ολοκληρώσει.

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 4μηνη Πρακτική Άσκηση που προβλέπεται στις

διατάξεις του Π.Δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2002) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291 Α΄/2003) και ισχύει, και έχουν

επιτύχει σε όλες τις φάσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποκτούν

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π., εφόσον καταθέσουν τη σχετική

«Βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης».

vii. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων ποσού σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για

την εξέταση κάθε μέρους της Θεωρητικής Φάσης (εξέταση γραπτή, προφορική, «σήματα Κ.Ο.Κ.,

όπου προβλέπεται») και για την εξέταση κάθε κατηγορίας οχήματος της Πρακτικής Φάσης

(κατηγορία Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε) (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π. 84493023).

viii. Υπεύθυνη Δήλωση για το εάν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε εξετάσεις που

διενεργήθηκαν σε Εξεταστικά Κέντρα άλλης Π.Ε.Ε.Π. και εάν έχουν κατοχυρώσει μέρος των

εξετάσεων.

3. Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ανάκλησης της συμμετοχής τους στις Εξετάσεις

Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 2ης περιόδου 2009, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον

Ο.Ε.Ε.Κ. το 2010, υποβάλλουν ηλεκτρονικά νέα αίτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.

(www.eopp.gov.gr) μετά από επικοινωνία με την Αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π. (Υποομάδα

Πιστοποίησης Προσόντων), τηλ. 210-2709152/54. Η νέα αίτηση κατατίθεται σε έντυπή μορφή

στην Π.Ε.Ε.Π. που είχαν υποβάλει την αρχική τους αίτηση, στην οποία τηρούνται και τα σχετικά

δικαιολογητικά.

4. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Εξέταση 2ης περιόδου 2008, 1ης

περιόδου 2009 και 2ης περιόδου 2009, καταθέτουν αίτηση, προκειμένου να συμπεριληφθούν

στον προγραμματισμό της 1ης περιόδου 2010. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πρακτική

Εξέταση σε μια από τις ως άνω περιόδους (2η περίοδος 2008, 1η περίοδος 2009, 2η περίοδος

2009), τους επιστρέφονται τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στις εξεταστικές περιόδους που δεν

συμμετείχαν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Π.Ε.Ε.Π. Αττικής,

Κ. Μακεδονίας και Κρήτης.

 

ΣΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης

Επαγγελματικής Κατάρτισης από τις 23.05.2011 έως και τις 03.06.2011.

5

 

Ζ. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα Ι.Ε.Κ. ελέγχουν εάν ο υποψήφιος έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως

αναφέρονται παραπάνω.

Τα Ι.Ε.Κ. στις 07.06.2011 διαβιβάζουν τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα

δικαιολογητικά, ομαδοποιημένες ανά Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης, ειδικότητα και αλφαβητικά στην

Π.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγονται.