fbpx
Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ 2014

Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ 2014

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 23/07/2014 εως 04/082014

Επειδή, ήδη, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής, αλλά και λόγω του μεγάλου αριθμού ερωτημάτων των υποψηφίων που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού προγράμματος υποστήριξης των Εξετάσεων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέσα από επίπονη προσπάθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμέτοχη όλων των  ενδιαφερομένων, ανακοινώνει, προς διευκόλυνσή τους, την παράταση πληρωμής των εξέταστρων έως και την Παρασκευή 08.08.2014 και την παράταση υποβολής των Αιτήσεων σε έντυπη μορφή, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων από όλα τα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και Ιδιωτικά) έως και τη Δευτέρα 11.08.2014.

Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. της χώρας αποστέλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 7.30 έως 15.30), αποκλειστικά μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς, σε κλειστό φάκελο την Αίτηση σε έντυπη μορφή και τα Δικαιολογητικά, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής», με την παρακάτω ένδειξη:

Προς

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ.

(ΝΟΜΟΥ)…… - (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) …….

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 04/08/2014.

 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΙΝΑΙ

ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΒΗΜΑ 1:

Α) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΏΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ», ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94,

ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494) ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΟΣΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(50,00 €) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00 €)

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50,00 €)

Β) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ., ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ι.Ε.Κ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ή

ΠΑΤΩΝΤΑΣ http://pistop.eoppep.gr/eop_f0054.php).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ (Ή ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ INTERNET BANKING) ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΤΗ.

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

ΒΗΜΑ 2:

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12:00 Μ.Μ., ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ, (ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 ΣΤΟ

ΔΕΞΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ή ΠΑΤΩΝΤΑΣ http://pistop.eoppep.gr/).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

i. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

II. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Β.Ε.Κ.).

III. ΜΙΑ (1) ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

IIII.ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ. ΕΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ή ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.

IV.ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ.

Ειδικά οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους έως 30.6.2014 και κατέστησαν δικαιούχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), η οποία δεν έχει ακόμη θεωρηθεί αρμοδίως από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης Β.Ε.Κ. που έχει χορηγηθεί από το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους θεωρημένο από δικηγόρο (βλ. περ. β παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 2690/1999 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει) και Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι: «αντίγραφο της θεωρημένης Β.Ε.Κ. θα προσκομιστεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με επιμέλειά μου πριν τη χορήγηση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» και του τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να παραλάβω την ως άνω Βεβαίωση Πιστοποίησης και τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.».

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/ypeythini_dilosi.doc

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού μέρους θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την 10.09.2014, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια. 

Παρακαλούμε διαβάστε οπωσδήποτε τα παρακάτω ενημερωτικά αρχεία.http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek

Οδηγίες εγγραφής: http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/directionsIEK2014a_v_3.pdf

Ενημερωτικά:

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/announce_IEK_2014a_v6_1.pdf

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/IEK2014a_second.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon