ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15 έως 29 ΕΤΩΝ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ως Ανάδοχος Φορέας εκδίδει την προκήρυξη για την ενέργεια της κατάρτισης που αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου.


Εκπαιδευτικό Επίδομα

Περιλαμβάνει το επίδομα συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50€) ανά ώρα κατάρτισης (μικτό ποσό), συνολικά δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00€), το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Ενέργειας από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωσή του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Αντικείμενο της Ενέργειας

Το έργο έχει ως στόχο την παροχή έκτακτης υποστήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους της εταιρείας «Nutriart», καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Η Ενέργεια αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε κατ' ανώτατο όριο 485 άτομα, 241 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «Nutriart», καθώς και σε 244 νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με την προϋπόθεση ότι είναι:

  • Ανεργοι,
  • Απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα και
  • Αυτοαπασχολούμενοι και συμμετέχουν στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

Δικαιολογητικά

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 ότι «α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι ακριβή και αληθή β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
  • Εάν είναι εργαζόμενος-η: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης3 ή ορισμένου χρόνου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αποδεκτό επίσης είναι και επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ, που να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.
  • Εάν είναι αυτοαπασχολούμενος-η: Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

Αντικείμενα Κατάρτισης

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (πρ. εργαζόμενοι Nutriart και Neets)


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)


ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)


101


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ


40


ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ


12


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTIC MANAGEMENT


19


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


10


ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ


30


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


21


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


13


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ


7


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


5


ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ


6


ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


5


ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ


4


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


4


ΜΑΓΕΙΡΑΣ- ΜΠΑΡΜΑΝ- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ


9


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ


3


ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ


3


ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΤΙΤΗ


1


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ


1


ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Πολυμέσα / Web Designer - Developer / Video Games) Games)


23


ΚΟΜΜΩΤΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ


4


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ


2


ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ


10

 

Πληροφορίες για την παρούσα Πρόσκληση

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρέχει ενημέρωση για την Ενέργεια μέσω του Γραφείο Υποδοχής (Help Desk). Το γραφείο λειτουργεί στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τους παρόχους κατάρτισης καθώς και τους πρώην εργαζόμενους της NUTRIART είναι: Εμ. Μπενάκη 71 Α, Τ.Κ. 10681 Αθήνα  τηλ: 210.3327755-210.3327783, ώρες επικοινωνίας: 11:00πμ έως 15:00μμ και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τους νέους ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών είναι: Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ-Αθηνών) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71Α, 10681, ισόγειο, τηλεφωνικά στις γραμμές 210.3327721 και 210.3327722 και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Διά ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 – 14:00.

Επικοινωνία

Για τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας:

Τηλέφωνο: 2103838808
Fax: 2103821424
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Εγγραφή στο newsletter

ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 38 38 808  info@intergraphics.gr

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100 - τ.κ 106 77
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ)

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49 -  τ.κ 106 82
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

Like Us on Facebook!
Follow Us on Twitter!
Watch Us on Youtube!