ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σεμινάριο Security Μουσείων

Tο 1o στην Ελλάδα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης
στην ασφάλεια των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιασθεί, προκειμένου να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε θεωρητική κατάρτιση. Στον κορμό του προγράμματος εντάσσεται η εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) διαρθρωμένων κατάλληλα, έτσι ώστε να ολοκληρώνουν κάθε θεματική ενότητα με τρόπο πρακτικό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό.
Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά περιστατικά προς διαχείριση και αντιμετώπισή τους που προκύπτουν σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.
Η παραπάνω μεθοδολογία κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα διαδραστικό, ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της διάλεξης.
Τα παραδείγματα αποτελούν μια προσομοίωση της καθημερινότητας και των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε αντίστοιχους χώρους και εμπλουτίζονται με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

1. Είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Προϊστάμενοι Εφορειών Αρχαιοτήτων, Διευθυντές Μουσείων, Αρχαιολόγοι, Συντηρητές, Προσωπικό Φύλαξης κ.α.)
2. Είναι άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε Μουσεία, Μνημεία και σε Αρχαιολογικούς Χώρους οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση με επιπλέον προσόντα (εξειδίκευση).
3. Είναι καταρτιζόμενοι ή απόφοιτοι της ειδικότητας κατάρτισης (παλαιάς και νέας) «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».
4. Είναι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας κατάρτισης «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» ή απόφοιτοι των ειδικοτήτων κατάρτισης (παλαιάς) «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και (νέας) «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών».
5. Είναι εφοδιασμένα με Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. και επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, προκειμένου να ενταχθούν ευκολότερα στον επαγγελματικό κλάδο των Ι.Ε.Π.Υ.Α.
6. Επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας κατάρτισης (παλαιάς και νέας) «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».
7. Είναι εκπαιδευτές των ανωτέρω ειδικοτήτων κατάρτισης.


ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η – Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η – Ανάλυση Πραγματικών Εγκληματικών Περιστατικών σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η – Αντιμετώπιση Ανθρωπογενών Απειλών - Διαχείριση Κρίσεων - Περιστατικά Ομηρίας σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η - Επισκέψεις επισήμων προσώπων - Μεταφορά αρχαιοτήτων, εκθεμάτων και έργων τέχνης
Χειρισμός ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Διάρκεια:
25 ώρες

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 4 ημέρες (25 εκπαιδευτικές ώρες) και περιλαμβάνει αμιγή αλλά πρακτικοποιημένη θεωρία καθώς και την ανάλυση πραγματικών εγκληματικών συμβάντων, κρίσεων και καταστροφών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ημερομηνία Έναρξης:

ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ: 18 έως 21 Μαρτίου 2019, 09:00 - 15:00 (Δυνατότητα e-learning)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ:
18 έως 21 Μαρτίου 2019, 15:30 - 21:30 (Δυνατότητα e-learning)
Εκπτωτική Πολιτική:
Ειδική τιμή έκπτωσης γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις
Α) Οι άνεργοι, πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Β) Εκπαιδευτές της Ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
Γ) Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής (τριών ατόμων και άνω)
Δ) Όσοι συμμετείχαν σε άλλο κύκλο εκπαίδευσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. INTERGRAPHICS
Ε) Γρήγορη εγγραφή 20 ημέρες πριν την έναρξη του κύκλου σπουδών
* Δυνατότητα άτοκων δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας
Παροχές:
-Βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
-Σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή
-Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

 

Οι Εισηγητές του Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Α΄

 • Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με πολυετή επαγγελματική εμπειρία
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (MBA)» στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
 • Κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ομώνυμου Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδακτικό προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Ακαδημίας
 • Διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Ακαδημίας
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
 • Εκπαιδευτής Ενηλίκων σε ΔΙΕΚ της Αττικής στις ειδικότητες κατάρτισης «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών»
 • Εξωτερικός συνεργάτης του ΚΕ.ΜΕ.Α. για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητας κατάρτισης «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»
 • Συνεργάτης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στις ειδικότητες κατάρτισης «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Β΄

 • Αξιωματικός Ελληνικής Αστυνομίας με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών MSc «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης με θέμα: «Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους»,
 • Διδακτικό προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Ακαδημίας,
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
 • Εκπαιδευτής Ενηλίκων σε ΔΙΕΚ της Αττικής στις ειδικότητες κατάρτισης «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών»,
 • Εξωτερικός συνεργάτης του ΚΕ.ΜΕ.Α. για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητας κατάρτισης «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»
 • Συνεργάτης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στις ειδικότητες κατάρτισης «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»και«Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών»,
 • Ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ενταγμένο μέλος στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
 • Συντακτικό Μέλος στην κατάρτιση του Οδηγού Σπουδών και της Τράπεζας Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ειδικότητα κατάρτισης «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε:
-Να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
210 3838808 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
-Να μας επισκεφθείτε Ακαδημίας 98-100 ( Πλατεία Κάνιγγος) - τ.κ 10677
-Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επώνυμο *
Όνομα *
Tηλέφωνο *
E-mail *

Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιασθεί, προκειμένου να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε θεωρητική κατάρτιση. Στον κορμό του προγράμματος εντάσσεται η εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) διαρθρωμένων κατάλληλα, έτσι ώστε να ολοκληρώνουν κάθε θεματική ενότητα με τρόπο πρακτικό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό.

Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά περιστατικά προς διαχείριση και αντιμετώπισή τους που προκύπτουν σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους.

Η παραπάνω μεθοδολογία κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα διαδραστικό, ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της διάλεξης.

Τα παραδείγματα αποτελούν μια προσομοίωση της καθημερινότητας και των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε αντίστοιχους χώρους και εμπλουτίζονται με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.
 
Like Us on Facebook!
Follow Us on Twitter!
Watch Us on Youtube!