ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ

Προιστάμενος Ασφάλειας Αρχιφύλακας

Το ΝΕΟ εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους αλλά και εν ενεργεία Προϊσταμένους Ασφάλειας και Αρχιφύλακες

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Γνωρίζοντας τις ανάγκες του κλάδου που συνεχώς αυξάνονται και θέλοντας να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις σας, υλοποιούμε νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου που υπερκαλύπτει τα καθήκοντα ενός απλού φύλακα ώστε να μπορείτε να εκπαιδευτείτε και εξελιχθείτε ως «Προϊστάμενος Ασφάλειας – Αρχιφύλακας».

Το συγκεκριμένο σεμινάριο «Προϊστάμενος Ασφάλειας - Αρχιφύλακας» εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη και συνεχιζόμενη κατάρτιση, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, να ανταποκρίνεται με επαγγελματική επάρκεια.

Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε θεωρητική κατάρτιση. Στον κορμό του προγράμματος εντάσσεται η εξέταση μελετών περίπτωσης (casestudies) διαρθρωμένων κατάλληλα, έτσι ώστε να ολοκληρώνουν κάθε θεματική ενότητα με τρόπο πρακτικό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό.

Η παραπάνω μεθοδολογία κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα διαδραστικό, ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της διάλεξης.

Τα παραδείγματα αποτελούν μια προσομοίωση της καθημερινότητας και των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι σε αντίστοιχους χώρους και εμπλουτίζονται με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 14 ωρών (2 ημέρες) υλοποιείται στις εγκαταστάσεις μας και με εξ' αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του σεμιναρίου και στις εγκαταστάσεις σας, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα και προσαρμοσμένο ανάλογα με την εμπειρία, το γνωστικό επίπεδο του προσωπικού σας και τις πραγματικές επαγγελματικές σας ανάγκες.

Απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

1. Είναι εργαζόμενοι σε Ι.Ε.Π.Υ.Α. με καθήκοντα Προϊσταμένου Ασφάλειας, Επόπτη ή Αρχιφύλακα και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
2. Είναι εργαζόμενοι σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους με καθήκοντα Αρχιφύλακα και επιθυμούν την περαιτέρω αναβάθμιση των γνώσεών τους
3. Είναι εργαζόμενοι σε Ι.Ε.Π.Υ.Α. ως απλό προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να στελεχοποιηθούν ως Προϊστάμενοι Ασφάλειας, Επόπτες ή Αρχιφύλακες.
4. Είναι Αρχαιοφύλακες σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις Αρχιφυλάκων.
5. Είναι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας κατάρτισης «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» ή απόφοιτοι των ειδικοτήτων κατάρτισης (παλαιάς) «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και (νέας) «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών».
6. Είναι καταρτιζόμενοι ή απόφοιτοι της ειδικότητας κατάρτισης (παλαιάς και νέας) «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει:
α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα αναφορικά με:
•    Την εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά του.
•    Την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.
•    Την ορθή-πλήρη εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων και την αποτελεσματικότητά τους.
•    Την καταλληλότητα και επάρκεια του χρησιμοποιούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
•    Τη σωστή χρήση των υπηρεσιακών βιβλίων και λοιπών εγγράφων.
•    Τις αλλαγές και εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο.
•    Την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σε συμβάντα και περιστατικά στους χώρους ευθύνης τους.

β. Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στο να είναι ικανοί ώστε:
•    Να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό τους.
•    Να διαχειρίζονται  το προσωπικό τους, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως προϊσταμένους – ηγέτες της.
•    Να βρίσκουν και να εφαρμόζουν λύσεις σε περιστατικά και καταστάσεις που το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί.
•    Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν.
•    Δίνουν τις ορθές και νόμιμες λύσεις σε περιστατικά και συμβάντα και κατευθύνουν το προσωπικό τους.
•    Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη βάση.

γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να μπορούν με ευχέρεια:
•    Να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά και προσωπικά το προσωπικό τους.
•    Να παρακινούν το προσωπικό τους στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά.
•    Να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και τη ορθή τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων.
•    Να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους για την ορθή και αποτελεσματική επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους φορείς.
•    Να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά.


ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
•    Γενικά περί Δικαίου
•    Στοιχεία Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου (Γενικό & Ειδικό Μέρος)
•    Στοιχεία Δικονομικού Ποινικού Δικαίου
Ανάλυση πραγματικών και υποθετικών σεναρίων και μελετών περίπτωσης με νομική υπαγωγή στα άρθρα του Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσας ύλης.
•    Στοιχεία Εργατικού Δικαίου
•    Εισαγωγή στον κλάδο της Εγκληματολογίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
•    Ηγεσία, Οργάνωση – Διοίκηση – Παρακίνηση
•    Διαχείριση Συγκρούσεων
•    Επικοινωνία
•    Καθήκοντα
•    Τήρηση Υπηρεσιακών Βιβλίων
•    Σύνταξη Ποιοτικών Αναφορών
•    Ανταπόκριση σε Περιστατικά


Διάρκεια:
14 ώρες

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 2 ημέρες (14 διδακτικές ώρες)

Ημερομηνία Έναρξης:

ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ: 12 έως 13 Δεκεμβρίου 2019, 09:00 - 15:15 (Δυνατότητα e-learning)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ:
12 έως 13 Δεκεμβρίου 2019, 15:15 - 21:30 (Δυνατότητα e-learning)
Κόστος:
120 ευρώ

* Δυνατότητα άτοκων δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας
Εκπτωτική Πολιτική:
Ειδική τιμή έκπτωσης γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις
Α) Οι άνεργοι, πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
Β) Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής (τριών ατόμων και άνω)
Γ) Όσοι συμμετείχαν σε άλλο κύκλο εκπαίδευσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. INTERGRAPHICS
Δ) Γρήγορη εγγραφή 20 ημέρες πριν την έναρξη του κύκλου σπουδών
Παροχές:
-Βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
-Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος 0,24% του ΛΑΕΚ

 

Οι Εισηγητές του Επιμορφωτικού Προγράμματος

Οι εισηγητές μας είναι έμπειροι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων, με πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε:
-Να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
210 3838808 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
-Να μας επισκεφθείτε Ακαδημίας 98-100 (Πλατεία Κάνιγγος) - τ.κ 10677
-Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επώνυμο *
Όνομα *
Tηλέφωνο *
E-mail *
 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επώνυμο *
Όνομα *
Tηλέφωνο *
E-mail *

ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 38 38 808  info@intergraphics.gr

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100 - τ.κ 106 77
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ)

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49 -  τ.κ 106 82
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

Like Us on Facebook!
Follow Us on Twitter!
Watch Us on Youtube!