Σπουδές Ασφάλεια Προσώπων και Υποδομών

Τομεας Ασφαλειας

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο οπού η προστασία και εν γένει η ασφάλεια, είναι απαραίτητη για την λειτουργία και την ομαλή συνέχεια στο κοινωνικό σύνολο. Οι εξελίξεις είναι αυτές που χρήζουν υπ’αριθμόν  ένα ζήτημα το κομμάτι της ασφάλειας προσώπων, επιχειρήσεων, εταιριών, μουσείων.
Η ροπή στην εγκληματικότητα και σε παραβατικές συμπεριφορές έχουν γίνει πλέον καθημερινά φαινόμενα τα οποία απαιτούν επαγγελματική αντιμετώπιση. Οι τομείς της ασφάλειας ποικίλουν σε κατηγορίες. Ασφάλεια προσώπων, εταιριών, μουσείων, ιδιωτικών συλλογών, επιχειρήσεων, δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων είναι  κάποια χαρακτηριστικά μέρη στα οποία μπορεί κάποιος με επαγγελματική κατάρτιση να ασχοληθεί.
Το ΙΕΚ INTERGRAPHICS βρίσκεται πάντα στο κέντρο των εξελίξεων και έχει άριστη εμπειρία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την ασφάλεια και την φύλαξη προσώπων και περιουσιών.  Το ΙΕΚ μας έχει αναλάβει να εκπαιδεύσει ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τομέα αυτό, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιοτική εκπαίδευση και στην πολύπλευρη κατάρτιση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Διάλεξε την ειδικότητα που επιθυμείς:

• Ασφάλεια Προσώπων & Υποδομών

• Φύλαξη Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων

 
Like Us on Facebook!
Follow Us on Twitter!
Watch Us on Youtube!