Ειδικός ασφαλιστικών εργασιών

Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών είναι το αρμόδιο άτομο που μπορεί να συμβουλεύσει και να κατευθύνει σωστά τον ενδιαφερόμενο στο κατάλληλο πρόγραμμα. Ο ασφαλιστής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα, καθώς επίσης με γνώμονα την θεωρητική και πρακτική του κατάρτιση θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί με επιτυχία ασφαλιστικές εργασίες όπως η εκτίμηση και ανάληψη κινδύνων, ο διακανονισμός αποζημιώσεων, οι ειδικές εργασίες ομαδικών ασφαλίσεων κα. Σε γενικές γραμμές ο ειδικός ασφαλιστικών εργασιών θα είναι άτομο που με τις ειδικές του γνώσεις θα μπορεί να λειτουργήσει άμεσα σε εξειδικευμένους τομείς, παρέχοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα παραγωγική εργασία.

Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

 • Εισαγωγή στην Ασφάλιση
 • Μαθηματικά
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Γενικές Αρχές Δικαίου
 • Γενική Λογιστική
 • Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • Χρήση Η/Υ
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Ασφαλίσεις κατά ζημιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Αρχές Οικονομικής
 • Ασφαλιστική Νομοθεσία και Δίκαιο
 • Δίκαιο των Εταιρειών
 • Marketing Ι και ΙΙ
 • Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Ανάλυση Ισολογισμού
 • Προσωπικές Ασφαλίσεις
 • Underwriting
 • Αντασφάλιση
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Εταιρειών
 • Πωλήσεις Ασφαλειών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο πτυχιούχος ασφαλιστής μπορεί να εργαστεί:

 • σε μεγάλα Ασφαλιστικά Πρακτορεία
 • ως Ελεύθερος Επαγγελματιάς

Προχωρήστε σε online εγγραφή

 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Επώνυμο *
Όνομα *
Tηλέφωνο *
E-mail *

Εγγραφή στο newsletter

ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 38 38 808  info@intergraphics.gr

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100 - τ.κ 106 77
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ)

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49 -  τ.κ 106 82
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

Like Us on Facebook!
Follow Us on Twitter!
Watch Us on Youtube!