Πιστοποιήσεις

INTERGRAPHICS ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ!

  • Δωρεάν επανεκπαίδευση για πάντα σε όλους τους απόφοιτους
  • Εξασφαλισμένη εύρεση εργασίας στους απόφοιτους

Ο  Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS, κινούμενος πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ανανεώνει συνεχώς της συνεργασίες του  και προσφέρει πιστοποιημένες γνώσεις από έγκυρους φορείς με διεθνές κύρος και αναγνώριση, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται: Πληροφορική, Networks, Communications, Web Design, Graphic Design, 3D Design, Cad/Cam Design, γεωγραφικά συστήματα (GIS), Industrial Design, Management & Sales.

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

acta

ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Η ACTA φιλοδοξεί να πορευθεί με βάση το κύρος του φορέα από τον οποίο προέρχεται, το Α.Π.Θ. με σκοπό την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό.

Παρέχει πιστοποιήσεις σε: Βασικές και προχωρημένες δεξιότητες στην χρήση Η/Υ, εξειδικευμένες δεξιότητες σε: Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό,  Graphic Design, 3D Design, , Προγραμματισμό, Οικονομία Διοίκηση, Πωλήσεις, Γραμματειακά, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Δίκτυα , Τηλεπικοινωνίες. (www.acta.edu.gr)

 

cisco

CISCO

Η Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε βασικό και εξειδικευμένο επίπεδο για Δίκτυα (ασύρματα, ενσύρματα, ασφάλεια δικτύων) , Τηλεπικοινωνίες , Internet, Τεχνικούς Η/Υ (www.cisco.com).

 

 

 

 

ecdl

ECDL (European Computers Driving License)

Προσφέρει πιστοποιήσεις σε βασικές και προχωρημένες δεξιότητες για τη χρήση Η/Υ και για εξειδικευμένες - επαγγελματικές δεξιότητες  σε: Eπεξεργασία, Eικόνας, Σχεδιασμό Ιστοσελίδων, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Επίσης προσφέρει ειδικές πιστοποιήσεις για παιδιά σχολικής ηλικίας και για ενήλικες που επιθυμούν να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους ιδιότητα στην πληροφορική. (www.ecdl.gr)


cambridge

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES /UNIVERSITY OF GAMBRIDGE

Πιστοποιημένα προγράμματα για εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής και πιστοποιήσεις εκπαιδευτών πληροφορικής. 
Είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του τμήματος Διεθνών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge (University of Cambridge International Examinations) για πιστοποιητικά πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τομείς πιστοποίησης: Χρήση Η/Υ, Internet, Προγραμματισμός, Δίκτυα (www.vellum.org.gr).ict

ICT EUROPE

Προσφέρει προγράμματα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στη χρήση  Η/Υ στις γνώσεις Πληροφορικής και σε τομείς όπως Web Design, Προγραμματισμός, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επικοινωνιακά Συστήματα, Πωλήσεις (www.icteurope.gr).

 
Like Us on Facebook!
Follow Us on Twitter!
Watch Us on Youtube!